FIJERENA NY VALI-PIFIDIANANA SOLOMBAVAM-BAHOAKA 29 MAY 2024 VONJIMAIKA
DELIBERATION N°056/CENI/D/2024: LISTE OFFICIELLE DES CANDIDATURES POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES 2024
LISTE ET EMPLACEMENT DES BUREUAX DE VOTE POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 29 MAI 2024
FIJERENA NY ANARANA AO ANATIN'NY LISI-PIFIDIANANA SOLOMBAVAM-BAHOAKA 29 MAY 2024

Fisarihana laharan’ny Kandidà ho Filohan’ny Repoblika 2023

Ho fanajàna ny didy aman-dalàna manan-kery, ny fangaraharahana amin’ny fitantanana ny zotram-pifidianana ary ny tsy fitanilàna, niroso tamin’ny fisarihana ny laharan’ny kandidà handrafetana ny biletà tokana, ny takelaka fametahana afisy sy ny fandraisam-pitenenana amin’ny haino amanjerim-pirenena ny CENI androany Alatsinainy , 11 Septambra 2023. Toy izao ny valin’izany fisarihana izany :