Réunion de travail entre la CENI et les Chef Fokontany.

CENI Madagascar > Actualites > actualites > Réunion de travail entre la CENI et les Chef Fokontany.

Nihaona mivantana tamin’ireo rantsamangaikan’ny CENI eny ifotony ny filohan’ny CENI androany alakamisy 11 janoary 2018 teny amin’ny ENAM Androhibe. Ireo sefom-pokontany 192 eto Boriborin-tany enina (6) Antananarivo Renivohitra no tena niantefan’izany. Ireto avy ireo lahadinika : fampahatsiahivana sy ny fanomezana toromarika momba ity fanavaozana isan-taona ny lisi-pifidianana farany ity; ao anatin’izany ny fanentanana ny olom-pirenena hijery ny anarany raha ao anaty lisi-pifidianana taorian’ny fanavaozana isan-taona ny lisi-pifidianana 2016-2017 ary koa fanentanana ireo mpifidy vaovao amin’ny tokony hisoratany anarana ao anaty lisi-pifidianana ; ny firotsahan’ireo antoko politika sy ireo Fiarahamonimpirenena ao amin’ny Vaomiera ifotony mpanisa ny mpifidy na ny CLRE ; ary ny fizotran’ny fanavaozana isan-taona ny lisi-pifidianana na ny RALE 2017-2018 amin’ny ankapobeny.

Partager sur...
Share on Facebook
Facebook

Actualités récentes

Membres des OVECs : prêts à recevoir les candidatures pour la législative

-----------------
21-02-2019

Lire la suite

Mila ny fiarahamientan’ny rehetra ny fahatomombanan’ny lisi-pifidianana

-----------------
Mila ny fiarahamientan'ny rehetra ny fahatomombanan'ny lisi-pifidianana

Lire la suite

RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES 2018

-----------------
RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES 2018

Lire la suite

Présentation du « Rapport annuel des activités de la CENI et organisation de l’élection présidentielle 2018 »

-----------------
Présentation du « Rapport annuel des activités de la CENI et organisation de l’élection présidentielle 2018 »

Lire la suite

Cadre de concertation multi-acteurs sur la révision de la liste électorale

-----------------
Cadre de concertation multi-acteurs sur la révision de la liste électorale

Lire la suite
© 2019 CENI Madagascar