Réunion de travail entre la CENI et les Chef Fokontany.

CENI Madagascar > Actualites > actualites > Réunion de travail entre la CENI et les Chef Fokontany.

Nihaona mivantana tamin’ireo rantsamangaikan’ny CENI eny ifotony ny filohan’ny CENI androany alakamisy 11 janoary 2018 teny amin’ny ENAM Androhibe. Ireo sefom-pokontany 192 eto Boriborin-tany enina (6) Antananarivo Renivohitra no tena niantefan’izany. Ireto avy ireo lahadinika : fampahatsiahivana sy ny fanomezana toromarika momba ity fanavaozana isan-taona ny lisi-pifidianana farany ity; ao anatin’izany ny fanentanana ny olom-pirenena hijery ny anarany raha ao anaty lisi-pifidianana taorian’ny fanavaozana isan-taona ny lisi-pifidianana 2016-2017 ary koa fanentanana ireo mpifidy vaovao amin’ny tokony hisoratany anarana ao anaty lisi-pifidianana ; ny firotsahan’ireo antoko politika sy ireo Fiarahamonimpirenena ao amin’ny Vaomiera ifotony mpanisa ny mpifidy na ny CLRE ; ary ny fizotran’ny fanavaozana isan-taona ny lisi-pifidianana na ny RALE 2017-2018 amin’ny ankapobeny.

Partager sur...
Share on Facebook
Facebook

Actualités récentes

Tirage au sort du temps d’antenne gratuit des candidats à la présidentielle sur les chaînes publiques

-----------------
20-09-2018

Lire la suite

Les représentants des 36 candidats à l’élection présidentielle de novembre 2018 outillés pour assurer le suivi du scrutin le jour du vote

-----------------
19-09-2018

Lire la suite

Formation des formateurs des membres des Bureaux de vote et les membres des Sections Recensements Matériels de Votes (SRMV)

-----------------
18-09-2018

Lire la suite

Signature de l’accord de financement entre la République Fédérale d’Allemagne et le Programme des Nations Unies

-----------------
17-09-2018

Lire la suite

ATELIER DE FORMATION DES FORCES DE L’ORDRE ET DE SÉCURITÉ, IMPLIQUÉES DANS LA SÉCURISATION DU PROCESSUS ÉLECTORALE.

-----------------
14-09-2018

Lire la suite
© 2018 CENI Madagascar