DELIBERATION N°056/CENI/D/2024: LISTE OFFICIELLE DES CANDIDATURES POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES 2024
LISTE ET EMPLACEMENT DES BUREUAX DE VOTE POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 29 MAI 2024
FIJERENA NY ANARANA AO ANATIN'NY LISI-PIFIDIANANA SOLOMBAVAM-BAHOAKA 29 MAY 2024

Fandaharana manokana iarahana amin’Andriamatoa Filohan’ny CENI

– anio Zoma 22 jolay 2022 amin’ny 8 ora alina ao amin’ny Televisiona Malagasy

– ny Alahady 24 jolay 2022 amin’ny 07ora 30 alina ao amin’ny TV Plus.