FIJERENA NY VALI-PIFIDIANANA SOLOMBAVAM-BAHOAKA 29 MAY 2024 VONJIMAIKA
DELIBERATION N°056/CENI/D/2024: LISTE OFFICIELLE DES CANDIDATURES POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES 2024
LISTE ET EMPLACEMENT DES BUREUAX DE VOTE POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 29 MAI 2024
FIJERENA NY ANARANA AO ANATIN'NY LISI-PIFIDIANANA SOLOMBAVAM-BAHOAKA 29 MAY 2024

Cadre de concertation multi-acteurs sur les lois et calendrier électoraux

Nihaona tetsy amin’ny le Pavé Antaninarenina androany ireo mpisehatra amin’ny fifidianana toy ny fiarahamonim-pirenena, ireo antoko politika, ny rafi-panjakana misehatra mivantana amin’ny fifidianana ary ireo orinasan-gazety, tao anatin’ilay sehatra ifampidinihana fanaon’ny CENI. Lahadinika nandritra izany ny lalàm-pifidianana sy ny tetiandrom-pifidianana. Nafana ny adihevitra, nafana fo tamin’ny fanehoan-kevitra ny rehetra. Araka izany dia hisy ny fandravonana ireo hevitra rehetra niposaka nandritra ity sehatra ifampidinihana ity izay hataon’ny CENI ary haparitaka amin’ny besinimaro ao anatin’ny fotoana fohy. Mifanindran-dalana amin’izay dia hisy ny fifamorian’ireo antoko politika an-daniny, ireo fiarahamonim-pirenena an-kilany momba izay fahazoan’i Madagasikara miroso amin’ny fifidianana.