Cadre de concertation et séance d’informations techniques sur le fichier électoral

Sehatra ifampidinihana mikasika ny fandrafetana sy fandavorariana ny lisi-pifidianana tety amin’ny foiben-toeran’ny CENI Alarobia androany 19 marsa. Nanasana ireo mpisehatra rehetra amin’ny fifidianana : ireo rafi-panjakana ,antoko politika sy ireo kandida nilatsaka hofidiana tamin’ny fifidianana nifanesy, ireo fiarahamonim-pirenena ary ireo haino vaky jery. Samy resy lahatra ny rehetra fa zavadehibe ny fanatsarana ny kalitaon’ny lisi-pifidianana En savoir plus surCadre de concertation et séance d’informations techniques sur le fichier électoral[…]

© 2020 CENI Madagascar