Cadre de concertation et séance d’informations techniques sur le fichier électoral

CENI Madagascar > Actualites > actualites > Cadre de concertation et séance d’informations techniques sur le fichier électoral

Sehatra ifampidinihana mikasika ny fandrafetana sy fandavorariana ny lisi-pifidianana tety amin’ny foiben-toeran’ny CENI Alarobia androany 19 marsa.
Nanasana ireo mpisehatra rehetra amin’ny fifidianana : ireo rafi-panjakana ,antoko politika sy ireo kandida nilatsaka hofidiana tamin’ny fifidianana nifanesy, ireo fiarahamonim-pirenena ary ireo haino vaky jery.
Samy resy lahatra ny rehetra fa zavadehibe ny fanatsarana ny kalitaon’ny lisi-pifidianana ary ilaina ny fiarahamientana.

Amin’izao fotoana izao dia eny amin’ny isam-pokontany ireo lisi-pifidianana natonta vonjimaika taorian’ny famaranana vonjimaika ny lisi-pifidianana ny 28 febroary lasa teo, miaraka amin’izany ihany koa ny lisi-pifidianana ahitana ireo anarana miverina in-droa na mihoatra, ary ireo lisi-pifidianana ahitana karapanondrom-pirenena mitovy laharana. Ny CENI dia manentana ny rehetra hatrany handray ny anjara andraikitra tandrify amin’ny fandavorariana ny lisi-pifidianana : isan’ireo lehibe indrindra amin’izany ny fanatonan’ny olompirenena ny fokontany misy azy, ka anaovany fanamarinana na fanitsiana ireo diso na tsy ampy voasoratra ao amin’ny lisi-pifidianana. Ao anatin’ny vanimpotoan’ny fanamarinana mikasika ny lisi-pifidianana rahateo isika amin’izao fotoana izao.

Ny CENI dia mamerina ny fankasitrahana ireo tonga maro nandritra ity sehatra ifampidinihana notanterahina androany ity.

Partager sur...
Share on Facebook
Facebook

Actualités récentes

Cadre de concertation et séance d’informations techniques sur le fichier électoral

-----------------
19-03-2020

Lire la suite

Déclaration de la CENI du 12 mars 2020

-----------------
12.03.2020

Lire la suite

Rapport de l’atelier bilan du cycle électoral 2017-2019

-----------------
Rapport de l'atelier bilan

Lire la suite

Conférence de presse concernant la liste électorale

-----------------
04.03.2020

Lire la suite

RAPPORT DES ELECTIONS COMMUNALES 2019

-----------------
RAPPORT DES ELECTIONS COMMUNALES 2019

Lire la suite
© 2020 CENI Madagascar