Cadre de concertation et séance d’informations techniques sur le fichier électoral

CENI Madagascar > Actualites > actualites > Cadre de concertation et séance d’informations techniques sur le fichier électoral

Sehatra ifampidinihana mikasika ny fandrafetana sy fandavorariana ny lisi-pifidianana tety amin’ny foiben-toeran’ny CENI Alarobia androany 19 marsa.
Nanasana ireo mpisehatra rehetra amin’ny fifidianana : ireo rafi-panjakana ,antoko politika sy ireo kandida nilatsaka hofidiana tamin’ny fifidianana nifanesy, ireo fiarahamonim-pirenena ary ireo haino vaky jery.
Samy resy lahatra ny rehetra fa zavadehibe ny fanatsarana ny kalitaon’ny lisi-pifidianana ary ilaina ny fiarahamientana.

Amin’izao fotoana izao dia eny amin’ny isam-pokontany ireo lisi-pifidianana natonta vonjimaika taorian’ny famaranana vonjimaika ny lisi-pifidianana ny 28 febroary lasa teo, miaraka amin’izany ihany koa ny lisi-pifidianana ahitana ireo anarana miverina in-droa na mihoatra, ary ireo lisi-pifidianana ahitana karapanondrom-pirenena mitovy laharana. Ny CENI dia manentana ny rehetra hatrany handray ny anjara andraikitra tandrify amin’ny fandavorariana ny lisi-pifidianana : isan’ireo lehibe indrindra amin’izany ny fanatonan’ny olompirenena ny fokontany misy azy, ka anaovany fanamarinana na fanitsiana ireo diso na tsy ampy voasoratra ao amin’ny lisi-pifidianana. Ao anatin’ny vanimpotoan’ny fanamarinana mikasika ny lisi-pifidianana rahateo isika amin’izao fotoana izao.

Ny CENI dia mamerina ny fankasitrahana ireo tonga maro nandritra ity sehatra ifampidinihana notanterahina androany ity.

Partager sur...
Share on Facebook
Facebook

Actualités récentes

Rapport de l’organisation des élections sénatoriales de Décembre 2020

-----------------
Rapport de l'organisation des élections sénatoriales de Décembre 2020

Lire la suite

PROCES-VERBAL DE CLOTURE DEFINITIVE DE LA LISTE DES PERSONNALITES COMPOSANT LE COLLEGE ELECTORAL POUR LES ELECTION SENATORIALES DE 11 DECEMBRE 2020

-----------------
PROCES-VERBAL DE CLOTURE DEFINITIVE DE LA LISTE DES PERSONNALITES COMPOSANT LE COLLEGE ELECTORAL POUR LES ELECTION SENATORIALES DE 11 DECEMBRE 2020

Lire la suite

Tirage au sort des numéros des candidats au bulletin unique – élections sénatoriales

-----------------
30.10.2020

Lire la suite

Délibération portant arrêtage et publication de la liste officielle des candidats aux élections sénatoriales

-----------------
29.10.2020

Lire la suite

AG des membres du bureau permanent de la CENI avec le staff tecnique à Antsirabe

-----------------
27-10-2020

Lire la suite
© 2021 CENI Madagascar