Fanohanan’ny fitondrana Amerikana ny fifidianana amin’ny taona 2018

Fanohanana izay hanampy ny CENI sy ny fandraisan’anjaran’ny olom-pirenena amin’ny dingan’ny fifidianana Nanambara ny Fitondrana Amerikana androany fa nanolotra 1,2 tapitrisa hanampiana an’i Madagasikara hanatontosa fifidianana malalaka, ara-drariny, mangarahara ary andraisan’ny rehetra anjara amin’ny taona 2018.  Iz any moa dia famatsiana ho an’ilay fandaharana ahitana mpamatsy vola maro, tarihin’ny Fandaharan’ny Firenena Mikambana ho an’ny Fampandrosoana En savoir plus surFanohanan’ny fitondrana Amerikana ny fifidianana amin’ny taona 2018[…]

© 2019 CENI Madagascar