FIJERENA NY VALI-PIFIDIANANA SOLOMBAVAM-BAHOAKA 29 MAY 2024 VONJIMAIKA
DELIBERATION N°056/CENI/D/2024: LISTE OFFICIELLE DES CANDIDATURES POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES 2024
LISTE ET EMPLACEMENT DES BUREUAX DE VOTE POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 29 MAI 2024
FIJERENA NY ANARANA AO ANATIN'NY LISI-PIFIDIANANA SOLOMBAVAM-BAHOAKA 29 MAY 2024

Prestation de serment du nouveau Vice-président de la CENI – Monsieur BENAIVO Andrianaly Narcisse

– Le nouveau membre du Bureau Permanent de la CENI, Monsieur BENAIVO Andrianaly Narcisse représentant l’Assemblée Nationale, a prêté serment le 21 septembre 2020 à la Cour Suprême Anosy. Il prendra poste de Vice-président de la CENI.
————————————————————————-
– Nanatanteraka ny fianianany teny amin’ny Fitsarana an-tampony Anosy ny alatsinainy 21 septambra 2020, ny mpikambana vaovao eo anivon’ny Birao Maharitry ny CENI, Andriamatoa BENAIVO Andrianaly Narcisse, misolotena ny Antenimieram-pirenena. Handray ny toerana Filoha Lefitry ny CENI ny tenany.