9 avril 2016

Lois et décrets d’application

CENI Madagascar > Lois et décrets d’application
LOIS
LOI n° 2015 – 020 relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Électorale Nationale Indépendante »
LOI n° 2015 – 020 du 19 octobre 2015| télécharger
DECRETS
DECRET n° 2015 – 1404 fixant les modalités de désignation et d’élection des membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante.
DECRET n° 2015 – 1404 | télécharger

INFOS

Fandaharana OLOM-PIRENENA AHO, vokarin’ny CENI, arahinao ao amin’ny TVM sy RNM isaky ny talata sy alakamisy alina aorian’ny vaovao amin’ny teny Malagasy. Famerenana ny Alarobia sy Zoma amin’ny 8 ora sy sasany maraina.

 

© 2022 CENI Madagascar