FIJERENA NY VALI-PIFIDIANANA SOLOMBAVAM-BAHOAKA 29 MAY 2024 VONJIMAIKA
DELIBERATION N°056/CENI/D/2024: LISTE OFFICIELLE DES CANDIDATURES POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES 2024
LISTE ET EMPLACEMENT DES BUREUAX DE VOTE POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 29 MAI 2024
FIJERENA NY ANARANA AO ANATIN'NY LISI-PIFIDIANANA SOLOMBAVAM-BAHOAKA 29 MAY 2024

Hetsika 8 martsa 2018 : nandray anjara ireo vehivavin’ny CENI

Nandray anjara tamin’ny hetsika fankalazana ny andro iraisam-pirenen’ny vehivavy ny CENI Madagasikara. Teny amin’ny lapan’ny Kolotsaina sy ny Fanatanjahantenan’i Mahamasina, nisy ny tranoheva nanaovana fanentanana ho an’ireo mpitsidika momba ny fisoratana anarana ao amin’ny lisi-pifidianana sy ny fanamarinana ny lisi-pifidianana eny anivon’ny fokontany, nisy ihany koa ny fijerena tamin’ny alalan’ny aterineto ny fisoratan’ny olompirenena ao anaty lisi-pifidianana na ny « consultation en ligne ». Ny andron’ny 8 marsa, nandray anjara tamin’ny filaharambe ihany koa ireo solontenan’ny vehivavy miasa eto anivon’ny CENI.