FIJERENA NY VALI-PIFIDIANANA SOLOMBAVAM-BAHOAKA 29 MAY 2024 VONJIMAIKA
DELIBERATION N°056/CENI/D/2024: LISTE OFFICIELLE DES CANDIDATURES POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES 2024
LISTE ET EMPLACEMENT DES BUREUAX DE VOTE POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 29 MAI 2024
FIJERENA NY ANARANA AO ANATIN'NY LISI-PIFIDIANANA SOLOMBAVAM-BAHOAKA 29 MAY 2024

Fanentanana ifotony momba ny fisoratana anarana ao amin’ny lisi-pifidianana

J-1 RALE 2017

Miara-miasa amin’ireo Jeunes Pairs Educateurs ny CENI, manentana ifotony ny olompirenena feno taona hifidy hisoratra anarana ao amin’ny lisi-pifidianana. Tao amin’ny Fokontany Mahavoky Avaratra sy Ambondrona teto Mahajanga no nanatanterahana izany anio maraina ary mbola hitohy hatramin’ny tolakandro.

NY HAFATRA : Izay misoratra anarana ao amin’ny lisi-pifidianana ihany no afaka mandatsa-bato sy maneho ny safidiny amin’ny andron’ny fifidianana.

Misokatra rahampitso 1 desambra izany fahafahana misoratra anarana ao amin’ny lisi-pifidianana izany manerana ireo fokontany eto Madagasikara.