Fanentanana ifotony momba ny fisoratana anarana ao amin’ny lisi-pifidianana

J-1 RALE 2017

Miara-miasa amin’ireo Jeunes Pairs Educateurs ny CENI, manentana ifotony ny olompirenena feno taona hifidy hisoratra anarana ao amin’ny lisi-pifidianana. Tao amin’ny Fokontany Mahavoky Avaratra sy Ambondrona teto Mahajanga no nanatanterahana izany anio maraina ary mbola hitohy hatramin’ny tolakandro.

NY HAFATRA : Izay misoratra anarana ao amin’ny lisi-pifidianana ihany no afaka mandatsa-bato sy maneho ny safidiny amin’ny andron’ny fifidianana.

Misokatra rahampitso 1 desambra izany fahafahana misoratra anarana ao amin’ny lisi-pifidianana izany manerana ireo fokontany eto Madagasikara.