DELIBERATION N°056/CENI/D/2024: LISTE OFFICIELLE DES CANDIDATURES POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES 2024
LISTE ET EMPLACEMENT DES BUREUAX DE VOTE POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 29 MAI 2024
FIJERENA NY ANARANA AO ANATIN'NY LISI-PIFIDIANANA SOLOMBAVAM-BAHOAKA 29 MAY 2024

Fandaharana « olompirenena aho ».

Ny fandaharana Olompirenena aho dia fandaharana vokarin’ny CENI, natao hitafana amin’ny olompirena sy entina hanabeazana amin’ny fifidianana. Arahinao ao amin’ny TVM sy RNM isaky ny Talata sy ny Alakamisy aorian’ny fampahalalam-baovao amin’ny fiteny Malagasy.Ireto manaraka ireto ny rohy hahafahana manjohy izany fandaharana izany.

: Olompirenena mpiantsehatra voalohany amin’ny fifidianana, mizotra mankany amin’ny fifidianana eken’ny rehetra.

Lisitra tsara rafitra, antoky ny fahombiazan’ny fifidianana.

: Ny fanehoana ny fitiavan-tanindrazana amin’ny latsa-bato.

: Ny olompirenena manana fahasembanana sy ny raharaham-pifidianana.