FIJERENA NY VALI-PIFIDIANANA SOLOMBAVAM-BAHOAKA 29 MAY 2024 VONJIMAIKA
DELIBERATION N°056/CENI/D/2024: LISTE OFFICIELLE DES CANDIDATURES POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES 2024
LISTE ET EMPLACEMENT DES BUREUAX DE VOTE POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 29 MAI 2024
FIJERENA NY ANARANA AO ANATIN'NY LISI-PIFIDIANANA SOLOMBAVAM-BAHOAKA 29 MAY 2024

Cadre de concertation acev les OSC sur l’arrêtage provisoire

Sehatra ifampidinihana niarahana tamin’ireo Fiarahamonim-pirenena tamin’ity volana ity, androany 23 febroary teny amin’ny biraon’ny CENI Nanisana.

Lahadinika fototra tamin’izany ny famaranana vonjimaika ny lisitry ny mpifidy sy ny fisokafan’ny fe-potoana fanaovana fanamarihana, fitarainana ary fanitsiana izany.