Cadre de concertation acev les OSC sur l’arrêtage provisoire

Sehatra ifampidinihana niarahana tamin’ireo Fiarahamonim-pirenena tamin’ity volana ity, androany 23 febroary teny amin’ny biraon’ny CENI Nanisana.

Lahadinika fototra tamin’izany ny famaranana vonjimaika ny lisitry ny mpifidy sy ny fisokafan’ny fe-potoana fanaovana fanamarihana, fitarainana ary fanitsiana izany.