28 mars 2017

Fisoratana_anarana_lisi_pifidianana

CENI Madagascar > Fisoratana_anarana_lisi_pifidianana

25397907_1368631226599644_1466276704_o

Ny andininy faha 33 amin’ny lalàna fehizoro LF 1018-008 tamin’ny 11 may 2018
mikasika ny fitondrana ankapobeny ny fifidianana sy ny fitsapankevi-bahoaka
no mamaritra ny fe-potoana hanatanterahana ny fisoratana anarana anaty lisi-
pifidianana “Manomboka ny 1 desambra ka hatramin’ ny 15 febroary ny taona manaraka,
ny lisi-pifidianana any amin’ny Fokontany sy ny rejisi-pifidianana eto amin’ny firenena dia
avaozina isan-taona”.

Ny andininy faha 13 sy ny manaraka dia manambara fa « Ho an’ny
fanaovana ny lisi-pifidianana sy ny rejisi-pifidianana eto amin’ny firenena, ny lisi-pifidianana
dia atao any amin’ny Fokontany tsirairay ka ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena misahana
ny fifidianana sy ireo ratsa-mangaikany no manao izany ».

Ny amin’ny MAHA MPIFIDY, ny andininy faha 3 amin’io lalana fehizoro io ihany no
mamaritra fa MPIFIDY avokoa rehefa:
– Olom-pirenena malagasy rehetra tsy anavahana na lahy na vavy, feno 18 taona ;
– Mizaka ny zon’ny isam-batan’olona sy politika
– Voasoratra ao amin’ny lisi-pifidianana.

Noho izany:
– Manatona ny biraom-pokontany misy anao
–  Ento ny kara-panondrom-pirenena
– Misoràta anarana ao anaty ny lisi-pifidianana

« IZAHO ANATY LISI-PIFIDIANANA, ARY IANAO ? »

 

INFOS

Fandaharana OLOM-PIRENENA AHO, vokarin’ny CENI, arahinao ao amin’ny TVM sy RNM isaky ny talata sy alakamisy alina aorian’ny vaovao amin’ny teny Malagasy. Famerenana ny Alarobia sy Zoma amin’ny 8 ora sy sasany maraina.

 

© 2019 CENI Madagascar