Cérémonie de publication des résultats provisoires (Province d’Antananarivo)

FANEHOANA AM-PAHIBEMASO NY VOKA-PIFIDIANANA VONJIMAIKA FIFIDIANANA BEN’NY TANANA SY MPANOLOTSAINA FARITANIN’ANTANANARIVO Taorian’ny fanatanterahana ny fifidianana ny 27 novambra lasa teo dia niroso avy hatrany tamin’ny fikirakirana ny voka-pifidianana voaray avy any amin’ireo fari-piadidiam-pifidianana miisa 318 manerana ny faritanin’Antananarivo ny rafitra manokana na ny « structure Ad’hoc ». Rafitra izay tarihin’ireo Komiseram-pifidianana nasionaly sy ireo komiseram-pifidiananana En savoir plus surCérémonie de publication des résultats provisoires (Province d’Antananarivo)[…]

© 2020 CENI Madagascar