Clôture provisoire de la liste électorale : 10 154 639 inscrits dans toute l’île

Nofaranana vonjimaika ny 28 febroary 2019 lasa teo ny lisi-pifidianana tao anatin’ny RALE 2018-2019 (Fanavaozana isan-taona ny lisi-pifidianana). Araka ny tarehimarika voaray manerana ireo Distrikan’i Madagasikara dia nahitana taham-pitombona 2,53% ny mpifidy eto Madagasikara, izany hoe 10 154 639 ireo voasoratra anarana anaty lisi-pifidianana ankehitriny raha 9 903 915 izany teo aloha. Araka ny nambaran’i Filohan’ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena Misahana En savoir plus surClôture provisoire de la liste électorale : 10 154 639 inscrits dans toute l’île[…]

© 2019 CENI Madagascar