25 365 ireo birao fandatsaham-bato ho an’ny fifidianana Solombavambahoaka

Mikasika ny lisitra sy ny toeran’ireo birao fandatsaham-bato amin’ny fifidianana Solombavambahoaka : – Araka ny andininy faha-125 ao amin’ny lalàna fehizoro laharana faha 2018-008 tamin’ny 11 mey 2018 dia faranana sy ampahafantarin’ny CENI 60 andron’ny fifidianana ny lisitra sy ny toeran’ireo birao fandatsaham-bato. – Ny fanapahana laharana faha-32/CENI/2018 tamin’ny 27 martsa 2019 no nametraka ny En savoir plus sur25 365 ireo birao fandatsaham-bato ho an’ny fifidianana Solombavambahoaka[…]

Elections législatives : 855 dossiers déposés

  Le dépôt de candidature pour l’élection législative a été clôturé ce 12 mars 2019 à 17 heures dans tous les Organes de Vérification et d’Enregistrement de Candidature de la Grandes île. Au terme de la période fixée pour le dépôt de candidature, qui s’est étalée du 26 février au 12 mars, 855 dossiers ont En savoir plus surElections législatives : 855 dossiers déposés[…]

Clôture provisoire de la liste électorale : 10 154 639 inscrits dans toute l’île

Nofaranana vonjimaika ny 28 febroary 2019 lasa teo ny lisi-pifidianana tao anatin’ny RALE 2018-2019 (Fanavaozana isan-taona ny lisi-pifidianana). Araka ny tarehimarika voaray manerana ireo Distrikan’i Madagasikara dia nahitana taham-pitombona 2,53% ny mpifidy eto Madagasikara, izany hoe 10 154 639 ireo voasoratra anarana anaty lisi-pifidianana ankehitriny raha 9 903 915 izany teo aloha. Araka ny nambaran’i Filohan’ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena Misahana En savoir plus surClôture provisoire de la liste électorale : 10 154 639 inscrits dans toute l’île[…]

© 2019 CENI Madagascar