Cadre de concertation multi-acteurs sur les lois et calendrier électoraux

Nihaona tetsy amin’ny le Pavé Antaninarenina androany ireo mpisehatra amin’ny fifidianana toy ny fiarahamonim-pirenena, ireo antoko politika, ny rafi-panjakana misehatra mivantana amin’ny fifidianana ary ireo orinasan-gazety, tao anatin’ilay sehatra ifampidinihana fanaon’ny CENI. Lahadinika nandritra izany ny lalàm-pifidianana sy ny tetiandrom-pifidianana. Nafana ny adihevitra, nafana fo tamin’ny fanehoan-kevitra ny rehetra. Araka izany dia hisy ny fandravonana Read more about Cadre de concertation multi-acteurs sur les lois et calendrier électoraux[…]

© 2019 CENI Madagascar