Fanambarana momba ny raharaham-pirenena nataon’ny CENI (08 mey 2018)

Nanao fanambarana tamin’ny haino vaky jery ny CENI ny maraina teo teny amin’ny biraony teny Nanisana. Nisongadina tamin’izany ny tokony handraisan’ny rehetra fanapahan-kevitra haingana sy fepetra mazava mikasika ireto zava-dehibe manaraka ireto: 1) Ny lalàm-pifidianana 2) Ny fepetra hametrahana fitoniana 3) Ny tetiandro sy datim-pifidianana Momba ny datim-pifidianana dia tranga telo no azo eritreretina ka Read more about Fanambarana momba ny raharaham-pirenena nataon’ny CENI (08 mey 2018)[…]

© 2019 CENI Madagascar