Titre par défaut

Dans le cadre de l’appui de l’Organisation Internationale de la Francophonie au processus électoral malgache, une délégation dépêchée par le Secrétaire Général de la Francophonie a effectué une visite auprès de la Commission Electorale Nationale Indépendante(CENI) ce 29 janvier 2018 à Alarobia. Menée par SEM Salou DJIBO, Ancien Président de la transition au Niger, la En savoir plus surTitre par défaut[…]

Fanentanana sy ny fanabeazana ara-pifidianana

Mitohy hatrany ny hetsika “Zahavato” izay karakarain’ireo fiarahamonim-pirenena ao amin’ny ONG “Tolo-tsoa” sy ny “Miel” ao anatin’ny Fanavaozana isan-taona ny lisi-pifidianana 2017-2018. Ny anjery manontolo ary ireo toeram-panovohizam-pahalalana eto Iarivo sy eny anivon’ny faritra no anatontosan’izy ireo izany. Miompana amin’ny fanentanana sy fanabeazana ara-pifidianana no anton’ity hetsika ity izay entina handresan-dahatra ireo tanora Malagasy amin’ny fisoratana En savoir plus surFanentanana sy ny fanabeazana ara-pifidianana[…]

Visite des ambassadeurs au Président de la CENI

La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), de par le biais de son Président Me Hery RAKOTOMANANA a reçu successivement ce vendredi 19 janvier 2018, SEM Hawa Ahmed Youssouf, Ambassadeur de l’Union Africaine et SEM Robert Yamate, Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Madagascar. L’état d’avancement du processus électoral, les questions de transparence, d’ouverture de la CENI En savoir plus surVisite des ambassadeurs au Président de la CENI[…]

Réunion de travail entre la CENI et les Chef Fokontany.

Nihaona mivantana tamin’ireo rantsamangaikan’ny CENI eny ifotony ny filohan’ny CENI androany alakamisy 11 janoary 2018 teny amin’ny ENAM Androhibe. Ireo sefom-pokontany 192 eto Boriborin-tany enina (6) Antananarivo Renivohitra no tena niantefan’izany. Ireto avy ireo lahadinika : fampahatsiahivana sy ny fanomezana toromarika momba ity fanavaozana isan-taona ny lisi-pifidianana farany ity; ao anatin’izany ny fanentanana ny olom-pirenena En savoir plus surRéunion de travail entre la CENI et les Chef Fokontany.[…]

© 2019 CENI Madagascar