Fanentanana ifotony momba ny fisoratana anarana ao amin’ny lisi-pifidianana

J-1 RALE 2017 Miara-miasa amin’ireo Jeunes Pairs Educateurs ny CENI, manentana ifotony ny olompirenena feno taona hifidy hisoratra anarana ao amin’ny lisi-pifidianana. Tao amin’ny Fokontany Mahavoky Avaratra sy Ambondrona teto Mahajanga no nanatanterahana izany anio maraina ary mbola hitohy hatramin’ny tolakandro. NY HAFATRA : Izay misoratra anarana ao amin’ny lisi-pifidianana ihany no afaka mandatsa-bato sy Read more about Fanentanana ifotony momba ny fisoratana anarana ao amin’ny lisi-pifidianana[…]

© 2018 CENI Madagascar